THE POPE (Ang Santo Papa) with Abp. Socrates Villegas


Q: The Pope as the highest spiritual leader of the Catholic Church, ano po ang kahulugan nito?

Yung pagkaunawa natin sa pinakmataas na leader ay iba sa pagkaunawa sa pinakamataas na leader para sa kaharian ng Diyos, sapagkat sa ating lipunan, sa ating mundo, ang pinakamtaas ay yung pinakamakapangyarihan, ang pinakamataas ay yung pinakasikat pero sa kaharian ng Diyos ang pinakamataas ay yung yumuyuko para hugasan ang paa ng kanyang mga kaibigan.

Bakit siya ang pinakamataas? Sapagkat siya ang lingkod ng lahat.

Ang kahrian ng Diyos ay kabaligtaran ng kaharian ng tao kaya ang pinakamahalagang taguri sa Papa ay “Servus, Servorum Dei”, latin yun na ang ibig sabihin, “Servant of the Servants of God.” Ibig sabihin pinakamababa siya sa lahat ng mababa at dahil sa kanyang pagpapakumbaba ay itinataas siya ng Diyos at binibigyan siya ng kapangyarihan. Sa ating simbahan ang kababaang loob ang tunay na kapangyarihan at ang sinumang pinapababa ang kanyang sarili at nag mamalasakit at naglilingkod sa kanyang kapwa, siya ang pinakmahalaga sa kaharian ng Diyos.

Kapag tinagurian natin ang papa na “Servus, Servorum Dei”, ‘Servant of the Servants of God”, minsan  tinatawag din natin siyang  “Supreme Pontiff”, ang ibig sabihin ng  “Supreme” ay “Pinakmataas” pero ang “Pontiff” ay galling sa “Pontifex”, ang ibig sabihin noon ay “Bridge Maker”.

Ang Santo Papa ay sinasabing” Pontifex”, ibig sabihin siya ay “Bridge Maker”, ibig sabihin  siya ang yumayakap sa lahat at pinag-uugnay niya ang lahat sapagkat ang pamamaraan ng diyos ay pamamaraan ng pagkakaisa. Ang sinumang sumisira sa pagkakaisa ay hindi maaaring tawaging makadiyos, sapagkat ang kalooban ng Diyos para sa atin ay lahat ay magkaisa.

“That all may be one”, dahil that all may be one ay panalangin ng panginoon sa huling hapunan, that all may be one din ang panalangin ng Santo Papa.

Q: Why should we look forward the visit of the Pope in the Philippines?

Si Pope Francis ay galing sa Argentina, na-elect siya bilang Santo Papa, magtatatlong taon na, tingnan mo ilang beses nang umalis si Pope Francis sa Italya. Isipin mo na sa daliri ng ating kamay mapapabilang ang Pilipinas dun sa mga unang bansang dinalaw ni Pope Francis simula ng siya ay maging santo papa. Di ba karangalan yun?

Ang mahalaga ay iisa ang Pilipinas  at iisa ang Pilipino. Ang dalaw sa Manila ay dalaw sa buong Pilipinas. Ang dalaw sa Tacloban ay dalaw sa buong Pilipinas sapagkat ang dalaw na ito ay dalaw para sa buong Pilipino

Si Pope Francis ay successor of St. Peter, ibig sabihin siya ang nagtutuloy ng misyon ni San Pedro na tinanggap niya mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang sabi sa kanya ng Panginoon, “You Peter, and upon this rock, I will build my church”.

Daladala niya yun pero si Pope Francis ay hindi darating sa atin bilang isang bato, darating siya bilang isang lingkod. Bato na magbubuklod sa atin pero lingkod na magyayaya sa atin na ipakita natin ang ating pagkakaisa, hindi lamang sa pamamagitan ng isang sumasampalataya ako kundi sa pamamagitan ng isang paglilingkod at pagmamalasakit. One Faith, One Love. One Life.

Q: Nabanggit nyo po kanina na ang pagdalaw po na ito ay pagdalaw po para po sa buong Pilipino. Tatlong bagay po: Ano po ang kahalagahan ng pagbisitang ito, Una para sa mga ordinaryong Pilipino po. Pangalawa, para sa mga mahihirap na tao at pangatlo po ay para sa mga nasalanata ng bagyong Yolanda, nawalan ng bahay, ng kabuhayan at sa mga nawawalan po ng Pag-asa?

Una, gusto kong sabihin na walang ordinaryong Pilipino sapagkat lahat ng Pilipino ay dakila kaya nga sinasabi natin, Bayang Magiliw, Lupang Hinirang. Pinagpala tayo, Pueblo Amante De Maria sapagkat lahat ng Pilipino, blessed by God at ang ating pagiging Pilipino ay biyaya ng diyos para sa atin. Ito ay unang pagdalaw sa atin ni Pope Francis at pangatlong Santo Papa na dadalaw sa atin, si Pope Paul VI, si St. John Paul II at ngayon si Pope Francis, at palaging sinasabi ng Santo Papa na ang Pilipinas ay Ilaw ng panginoon sa Asya, T”he light of the Lord for the rest of Asia” at natitiyak ko na pagdating dito ni Pope Francis, uulit ulitin niya para sa ating mga Pilipino ang ating pananagutan.

Mag pa-Five hundred years na tayo, limang daang taon na tayong kristyano pero kung limang daan na tayong kristyano at tayo pa lang ang kristyano dito sa Asya baka hindi na dapat ito ipagparangal baka dapat ay suriin na natin ang ating sarili, sabihin na “Bakit hanggang ngayon tayo pa rin?” Bakit hanggang ngayon ay ipinagmamalaki natin na tayo ang kaisa-isang kristyanong bansa dito sa ating region? We must share the faith. So yung pagdalaw ni Pope Francis ay paghamon sa ating status quo.

Si Pope  Francis ay dadalaw dito sa Pilipinas dahil sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, ibig sabihin daladala niya sa kanyang kamay, daladala niya sa kanyang pagpapala ang dalawang salita, “Mercy and Compassion”, pero ang tunay na mensahe ni Pope Francis ay ito, hindi lang siya magdadala ng mercy and compassion. Sana pagdating niya at pag alis niya, dumami ang lahat ng tao na magsasabuhay, magbabahagi ng awa at habag.

Ang awa ng diyos ay hindi lang basta tinatanggap, ang awa ng diyos ibinabahagi at kapag ang awa ng diyos ibinahagi natin, nagiging double at triple ang awa na tinanggap natin because at the sunset of our lives, the lord is not going to ask us “Did you become rich? Did you become powerful: were you well known?” The lord is only going to ask us, “How much did you love?” at the sunset of lives, there are the sunset of our lives, you will be judge according to LOVE.

Q: Ano pong aspeto ng buhay ng Santo Papa Francisco ang maaring makaugnay ang mga Pilipinong nawawalan ng pag asa sa buhay?

Si Pope Francis ay galing sa angkang Italyano na dahil sa kahirapan sa Italya napunta sa Argentina, naghahanap ng trabaho, di ba Pinoy na Pinoy yun. Iniiwanan ang pamilya para maghanap ng mabuting kabuhayan. Ito ang reality ng mga Pilipino ngayon. Ang mga Pilipino halos nasa lahat ng bansa sa buong mundo

Pinag iisip isipan ko lang ito, sa Amerika, sa Europa, naghihiwlay ang babae at lalake, husband and wife ay naghihiwalay dahil hindi sila magkasundo at natuyo ang pagmamahal. Sa Pilipinas naghihiwalay ang lalake at babae dahil sa tindi ng kanilang pagmamahal, iiwanan niya ang kaniyang mahal sa buhay, masakit sa loob, umiiyak, nag iisa, nahihirapan, nagkukuskos, naglalaba ng mga damit ng hindi niya kaanu-ano pero lahat yun tinitiis kasi yung iniwanan ko sa Pilipinas Mahal ko.

Nagkakahiwalay tayo dahil sa matinding pagmamahal, ito rin yung nangyari sa buhay ni Pope Francis, ang kanyang mga ninuno migrant workers. Napunta sa Argentina naghahanap, nagsasakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay. Di ba ito ay kwento ng bawat Pilipino. Lihim akong naiiyak, lihim akong nalulungkot, nasusugatan ang aking kalooban, nasusugatan ako sa aking trabaho pero dahil mahal ko sila, makapagpadala ako ng konting pera, mapaaral ang mga anak ko, mapagpatayo ng bahay ang asawa ko, gagawin ko lahat. This is Love. This is Love at ito ay hindi natin maaring ipagwalang bahala sapagkat sa ating Filipino migrant workers nakikita natin mismo yung sakripisyo ni Kristo.

Q: Paano po tayo dapat maghanda para sa pagdating ng Santo Papa Francisco sa Pilipinas?

Ang pagahahanda ng barricades, ng entablado, ng mga bandiritas, marami ng gagawa niyan pero ang paghahanda ng bawat isa, bawat isa lang sa atin ang makakagawa niyan. Paano natin mapapaghandaan. Una, family prayer, maganda ang rosaryo, pero mas maganda ang rosaryo kapag dinadasal sa bahay kasama ng pamilya. Maganda ang misa pero tumatamis ang ostiya kapag kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng mga kasambahay sabay sabay na tatanggap sa katawan ni kristo. Sabi ng mga Chinese, if you are with friends even water becomes sweet, if you are with friends and you go to mass, if you are with  friends and you pray, prayer and the eucharist becomes more meaningful, becomes more beautiful, becomes a joyful encounter between us and God.  Paano natin ihahanda ang ating sarili sa pagdalaw ni Pope Francis? First and foremost spiritual, hanapin natin ang mga may tampo sa simbahan.  Alam naman natin kung nasaan sila.

Look for the strayed, look for the confused, search for the lost because when you bring back the lost, when you bring back the confused, when you bring back those who have strayed, these people that you have brought back to the lord , will be the same people who will bring you to the lord, to heaven.

Kapag pinabayaan natin sila, pinapabayaan natin si Kristo. Kapag nagbulag bulagan tayo sa kanila, baka pagdating ng araw sasabihin sa atin ni Hesus, nung nakakakita ka pa nagbulag bulagan ka, habang panahon ka ng mabubulag hindi mo na makikita ang aking mukha sapagkat hinihintay kita at tumingin ka sa kabila. Hinihintay kong akayin mo sila papunta sa akin, subalit madaling buhay ang pinili mo. Bring back the strayed, the confused the lost. The marginalized, the hurting. Let them experience again the mercy of god, let’s not debate, let’s not discuss, let’s just be friends. You can catch more flies in a teaspoon of honey than with the galloon of sour vinegar. Ther are so many differences but there are so many things that unites us, and let the sweet scent of Pope Francis be the sweet scent of charity and love that we will share with everybody, that is the way to prepare for his coming.

Advertisements

Author: Michelle Maldo Peñarubia

I am not weird, I am just one of a kind creature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s