THE POPE AND US (Ang Santo Papa at TAYO) with Bp. Broderick Pabillo


Para po sa ating mga katoliko, napakahalaga ng Santo Papa kasi siya po ang ibinigay sa atin na leader, nung unang panahon yan po ay si Pedro, siya ang nanguna sa grupo, at pagkatapos ni Pedro ay ang mga kahalili ni Pedro ay yung mga Obispo ng Roma  yan yung mga santo papa at para sa ating pagkakaisa kailangan ay may leader.

Nagkakaisa tayo dahil sa may leader tayo at ang leader natin ay biniyayaan ng garantiya ng diyos na hindi tayo ililigaw na nasa kanya ang susi ng kaharian ng langit gaya ang mga aral ng santo papa na ibinibigay sa atin.

Napakahalaga para sa ting pananampalataya para hindi tayo malihis ng landas kaya ang hamon sa atin ay alamin ang mga aral ng Santo Papa at maisabuhay ito, yan po ang paraan natin paano maisabuhay ang mensahe ni Hesukristo sa ating panahon ngayon.

Ang Santo Papa ay pupunta  rito upang tulungan at magbigay ng comfort sa mga nahihirapan sa buhay lalong lalo na ng tinamaan ng bagyong Yolanda at iba pang mga biktima ng natural calamities, kaya yan po ay panawagan nyo rin sa atin na pansinin natin ang mga mahihirap, pansinin natin ang mga naiiwanan sa lipunan.

Ang mensahe naman ni Hesus ay hindi mensahe ng kalungkutan, hindi mensahe ng kamatayan ngunit mensahe ng buhay. Sinabi niya sa atin that he wants to share his joy, ang joy niya mismo ang kanyang ibabahagi sa atin at ito rin yung sinabi ng ating mahal na Santo Papa sa Joy of the Gospel.

Kaya ang pinakamensahe niya ay mapalad kayo, magsaya kayo, matuwa kayo kahit na sa mga taong nalulungkot tulad ng mga dukha, tulad ng mga nakakaranas ng pang aapi, tulad ng mga kailangan ng habag, sila ay pwede ring maging mapalad at saan nanggaling ang pagpapalad natin? Yan ay nanggagaling walang iba kundi sa diyos, ang kakampi natin kaya napapansin ng diyos ang ating kahirapan, ang mga dukha para sa kanila ang kaharian ng diyos, ang mga naapi,  ang diyos ay hindi sila kinalilimutan. Yung mga naghahangad ng katarungan, yung nagugutom sa katarungan, pagbibigyan sila ng diyos. Yung mga mahabagin, kakahabagan sila ng diyos, yung mga taong may malinis na puso, matatagpuan nila ang diyos.

Palagi ang basehan ng ating joy, ng ating being fortunate, ng ating pagiging mapalad ay walang iba kung hindi ay ang Panginoon.

Yun po yung sinasabi  dito sa atin na hindi tayo hahanap ng kaligayahan sa labas ng diyos ngunit ang diyos ang magbibigay sa atin ng kaligayahan.

Patuloy po ang ating pagsisikap na magkaroon ng New Evangelization at ang new evangelization ay yan ay kailangan na may pananampalataya na palalalimin, yung mga nawalan ng pananampalataya ay maibalik uli. Yung hindi pa nananmpalataya, sila ay kailangang maipaliwanag ang pananampalataya at sana matanggap nila ang pananampalataya.

Q: Papal Visit at Philippine Conference on New Evangelization (PCNE) sa pagpapanibago ng ating pananampalataya.

Itong Gawain natin sa PCNE ay nakakatulong yan kasi dito napapaliwanag at ibat ibang bahagi ng pananampalataya.

Ito ay para sa mga taong nanampalataya na o mapapalalim pa at mapapalawak  at ang pagdating naman ng Santo Papa ay yan ay malaking event para sa atin kahit na ang mga taong walang pananampalataya ay mapapanood nila sa TV.

Mapapakinggan nila ang kanilang mensahe at ganun din yung mga taong may pananampalataya, mas mapapalalim ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng santo papa kaya itong dalawang event ay makakatulong sa pagpapanibago ng pananampalataya natin.

Q: Preparasypn para sa pagdating ng ating Mahal na Santo Papa

Tayo pong mga mananampalataya, pinaghahandaan natin  dito ang pagdating ng Santo Papa sa pamamagitan ng Una,  maging malinis ang ating puso kaya hinihikayat tayo na sana mangumpisal, hinihikayat tayo na tumanggap ng banal na kumonyon, maging madasalin para matanggap natin ang espiritwal na biyaya na dadalhin ng kanyang pagbisita at pinaghahandaan din po natin ito na kilalanin ang santo papa, kilalanin kung sino siya ngunit higit sa lahat kilalanin kung ano ba ang papel ng santo papa sa ating simbahan at isa pang paraan ng paghahanda, alamin ang mensahe ng Santo Papa Pope  Francis at ito po ay makukuha natin sa pamamagitan ng pag aaral kanyang unang liham na galing talaga sa kanya at yan po yung Joy of the Gospel, Evangelii Gaudium, alamin natin itong liham na ito kasi ito yan ay programmatic ng kanyang pagiging Santo Papa.

Habang nag aantay tayo sa pagdating ng santo papa, ihanda natin ang ating mga sarili espiritwally, sa isang buhay panalangin at pagtanggap ng mga sakramento,

Ang santo papa ay pupunta  rito upang tulungan at magbigay ng comfort sa mga nahihirapan sa buhay lalong lalo na ng tinamaan ng bagyong Yolandaat iba pang mga biktima ng natural calamities, kaya yan po ay panawagan rin sa atin na pansinin natin ang mga mahihirap, pansinin natin ang mga naiiwanan sa lipunan. Magkaroon tayo ng mercy at saka compassion sa kanila. Palagi pong pinaglalabanan ng simbahan na ang mga tinatawag na throw away culture, may mga taong naisasantabi, may mga taong Hindi nabibigyang halaga, kalabanin po natin yan sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pagpapansin at pagkalinga sa mga mahihirap. Yan po ay ang magandang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Santo Papa.

Advertisements

Author: Michelle Maldo Peñarubia

I am not weird, I am just one of a kind creature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s