THE POPE AND THE PHILIPPINE CHURCH (Ang Santo Papa at ang Simbahang Katolika sa Pilipinas) with Bp. Honesto Ongtioco


Tayo ay pingapala dahil previous to this bago itong paghahanda para sa pagdating ng Santo Papa, dineklara ng CBCP na Year of the Faith so ito ay isang napakahalagang paghahanda sa mga darating na panahon lalong lao na yung mga serbisyo ng simbahan para lumamig ang pananamaplataya ng ibang tao at yung ibang tumalikod so kailangang pag ibayuhin, muling paalabin ang pananamplataya, darating ang ating Papa, there is a call to renew our faith, pag ibayuhin natin ang ating pananampalataya and it’s a great blessing. Ito ay isang okasyon para lalong lumalim at mapayaman ang ating pananampalataya.

Tayo ay isa sa dalawang bansa na katoliko para maipamahagi, maipahayag ang mabuting balita ang maranasan ng mga tao ang galak at tuwa na ibinibigay ng mabuting balita. Dahil darating ang Papa, ang pinakamataas na pinuno natin sa simbahan, malaking bagay ang kanynag pagdalaw dahil, tumitingala tayo, nagbibigay ng pag asa, we have something to look forward to. Sa kanyang panalangin, sa kanyang halimbawa, pagyakap sa mga taong nangangailangan, malaking inspirasyon yun na hindi mawalan ng pag asa ang tao sa kabila ng karukhaan, sa kabila ng mga pag hihirap dahil hindi natatapos dito kaya nga may mabuting balita at ang papa ay muling ipinagpapatuloy ang misyon ni Jesus, ipalaganap ang mabuting balita habang nabubuhay tayo.

Ang kanyang paglalakbay ay paglalakbay ng habag at awa.

Bago ka maging maawain ay dapat maranasan mo yun kaya nga binigyan natin ng pansin at importansiya yung spiritual preparation.

Habag, o malasakit, nagiging konkreto ito kung yung sakit ng ibang tao ay ginagawa mong sa iyo rin, ginagawa yun ng Santo Papa. Yung kahirapan ng mundo parang sinasabalikat niya, sinasapuso niya so ganun din ang ating dapat gawin. Matuto sa kanya, matuto kung sino ang sinusundan ni Pope Francis.

Sino ang ating leader? Ang tunay na leader si Jesus. Pianpaklita yung kanyang habag sa ibat ibang paraan. Ito ay tinutularan natin. Nagsisikap tayong abutin yung ibang tao upang ipadama sa kanila ang pagmamahal at awa ng diyos.

Blessed are the poor in spirit for their the kingdom of heaven, that follows the other beatitudes we are total dependent on god and the fruitfulness, the meaningfullness of our life will depend on how we see ourselves before god. We are always at the mercy of god.

Q: How to prepare for the coming of our Holy Father Pope Francis?

How do we prepare for the Popes coming? We try to prepare spiritually, we pray that it will be a successful visit because we want his visit not just to last for a couple of days. He comes to confirm us, to deepen and enrich our faith that in Christ in the good news, we have always hope. The lord will always be there for us. Perhaps we cannot understand clearly all theorize, violence surrounding us today yet in good news tells us that in Jesus we have hope, there is joy, there is the hope of encountering Jesus.

Advertisements

Author: Michelle Maldo Peñarubia

I am not weird, I am just one of a kind creature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s