THE POPE AND THE CATHOLIC CHURCH (Ang Santo Papa at ang Simbahang Katolika) with Bp. Mylo Hubert Vergara


Pag sinabing “The Pope and the Catholic Church”, ang papa pastol, shepherd. Pinapastulan niya ang buong simbahan, the Catholic Church so ang nakikita natin ay isang Papa na andyan at tayo sa simbahan bilang mga tupa ni Kristo ay pinangangalagaan kaya nga isa sa mga favorite passages ko sa scriptures ay Psalm 23, “The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want.” Ang Panginoon ang aking pastol, yun dapat ang ating maging pananaw.

Pag sinabing “The Pope and the Catholic Church”, ang Santo Papa, si Pope Francis ay mabuting pastol, pinapastulan tayo at ang pinaparamdam sa atin ang pag ibig at pamamastol walang iba kundi ang kaisa-isang mabuting pastol ay si Jesus mismo.

Nung huling CBCP plenary meeting ng mga Obispo, nagbigay ng welcome address si Abp. Socrates Villegas, ang President ng CBCP, may nagtanong raw sa kanya, “What is the greatest challenge of the Catholic Church today? Parang biglang pumasok raw sa isip nya, “Pope Francis”. Napapaloob yung sagot na malaking hamon para sa simbahan si Pope Francis, lalo na sa mga Obispo, sa mga pari, sa mga leader, layko, sa ating lahat. Malaking hamon si Pope Francis.

Nung siya ay in-elect na Santo Papa nakatawag pansin yung kanyang ginawa nung siya ay nagpakita na sa buong Santa Iglessia Katolika. Naalala ko nasa balkonahe siya tapos nagbigay siya ng kanyang opening speech sabi niya “Pray for me, Pray for me”. Sa tingin ko ito yung malaking hamon para sa simbahan, parang pinatunayan ni Pope Francis na buong pakumbaba kailangan siyang ipagdasal bilang pastol ng buong simbahan.

Buong pakumbaba na aminin natin na kailangan natin ang bawat isa kailangan natin ng tulong at awa ng diyos sa lahat ng ating gagawin. Kaya ito siguro yung tema ng darating na Papal Visit, “Mercy and Compassion” kasi yan ang pinakita ng ating Santo Papa. Napakahalaga sa kanya ang mercy and compassion sa kanyang pamamastol, pag sinabing mercy di ba sa tagalog parang awa.

Yung salitang “compassion”, sa latin dalawa yan, dalawang maihihiwalay natin, yung “CUM” (com) ibig sabihin “with”, yung “PASSIO” is to “Suffer” kaya kapag sinabi mong “COMPASSION”, “To suffer with”. So nakikilahok ka sa pagpapakasakit o pagdurusa ng iba. Ito ang ipinakita ng ating Santo Papa, yung to suffer with, yung makilahok, maramdaman ang pagpapakasakit, pagdurusa ng iba sa lahat ng aspeto ng buhay

Hamon sa lahat ng leader, lalong lalo na sa lahat ng leader ng simbahan at hamon din po sa akin bilang isang leader ng simbahan, bilang isang pastol na yung aking pakikilahok sa mga dinaraanan ng mga hikahos sa buhay, mga dukha, mga may sakit, mga mahihirap na may matitinding problema ay dapat kong tugunan. Hindi lamang para magbigay ng solusyon kundi sa tingin ko ay maiparamdam yung sinasabi na mercy and compassion of the Lord.

Sabi nga ni Pope Francis, binibigay nya ngang pangaral sa mga Obispo at mga pari. Sabi niya, sa English, “You bishops, you priests, you should smell like sheep”, kasi parang sinasabi niya baka minsan nalalayo, nalilingat na tayo sa’ting mga pinapastulang tupa maaaring nangangaral tayo sa pulpito pero hindi nararamdaman yung ating presensya. So mahalaga yung bumabad ka, makilahok ka at maramdaman lang ang presensya ni Kristo sa pamamagitan mo.

Ang ganda nung sinulat ni Pope Francis dun sa kanyang Evangelii Gaudium, yung “The joy of the Gospel”. Sa kanyang pangangaral, sabi nya dapat kung ikaw ay pari dapat ang iyong pagpapaphayag ay nararamdaman ang galak ng panginoon, halimbawa sabi niya sa mga pari yun lang paggagagawad ng kumpisal, yung sakramento ng kumpisal,

Sinulat niya dun, “Do not make a confessional like a torture chamber”, kasi sa totoo lang marami ng ayaw mangumpisal, natatakot mangumpisal maaring kasi napapagalitan ng pari sa kumpisyonaryo at parang hindi nila nararamdaman na sila’y pinapatawad ng panginoon at sa gitna ng kanilang ginawa, nagawang hindi maganda sa kanilang pagkamakasalanan ay nararamdaman nila na parang hindi sila tinatanggap ng diyos,  hindi naman ganun ang Panginoong Hesukristo.

Hindi torture chamber yung kumpisyunaryo, ito dapat ay isang sakramentong iginagawad ng simbahan para maramdaman kung sinuman ang tatanggap ng sakramento ng awa, ng pag ibig, ng pagpapatawad ng panginoon. Nabasa ko din dun sa Evangelii Gaudium, nakatawag pansin din sakin kung ikaw ay katolikong kristyano. Sabi niya dapat hindi ka parang bagong galing sa libing. “If you are a Christian”, sabi nya, “You should not be someone who just came up in a funeral, you should be like someone. Easter Sunday na e good Friday ka pa.  Kasi yun ang kalimitang nagiging problema baka may mga lumalayo sa simbahan kasi nakikita yung mga disposition ng katolikong kristyano na malungkot o kaya parang hindi tinatanggap yung iba. Dapat ipapahayag mo ang galak ni kristo. You must exude the gospel of joy kaya sa tingin ko ito yung hamon sa lahat ng leader sa panahon ngayon pati yung mercy and compassion sa tingin ko ito yung gospel of joy.

Nagkaroon ako ng meeting ng mga kaklase, sabi niya, “Alam mo, iba talaga yung bagong Pope natin. Kasi sabi niya, “Pati yung mga hindi naniniwala sa diyos, naniniwala ulit. Yung ibang lumalayo na sasimbahan, bumabalik ulit”. Mukhang dumadami na ulit ang katoliko dahil sa papang ito kasi pinakita niya kung ano ang tunay na leader ng katolikong simbahan at ang pinagmmulan ay walang iba kundi yung pagiging leader ni Hesus mismo.

Q: How do we prepare for the coming of our Holy Father Pope Francis in the Philippines?

Kailangan ihanda natin yung ating mga puso lalo na yung ating mga kaluluwa because it is the Vicar of Christ, who will be coming to us after 20 years, since 1995.  The Philippines should prepare well in the spiritual aspect.

There is a tendency to feel good and euphoric that the Holy Father will visit us kaya nga syempre masayang masaya tayo at excited tayo pero hindi dapat maiwan dun. Excitement, Euphoria should even lead to something deeper and that’s why we are really called to prepare from within.

Gustong mangyari ng Santo Papa natin ay we be in touched with the poor and ensure that we are a church of and for the Poor kaya nga makikita natin in his ministry, he has been reaching out to the materially poor, to the emotionally poor and to the spiritually poor.

We are expecting that his visit here will touch based with the poor of the Philippines.

Both from the church side and the government side were working hand in hand to ensure that in varied aspects, we will logistically prepare for the arrival of the Holy Father, to make it a fruitful one and a meaningful one.

Isang biyaya ito, isang malaking biyaya. Hindi taun-taon binibisita tayo ng Santo Papa. Kapag binisita tayo ng personal ng Santo Papa hindi lang natin siya basta maririnig, makaka-engkwentro siya. In this era of new evangelization, napakahalaga yung Personal Encounter with Christ, the visit of Pope Francis will be our personal encounter with Christ.

Advertisements

Author: Michelle Maldo Peñarubia

I am not weird, I am just one of a kind creature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s