Million People March laban sa Pork Barrel


Mahigit 350, 000 bilang ng mga tao ang nagtipon-tipon sa Luneta upang mabigyan ng kasagutan ang mga tanong na namuo sa mga isipan. Sa martsang ito, nilayon din nila na ito ay maging matiwasay, walang karahasan at gawin sa malikhaing pamamaraan ng pagpapahayag ng kanilang mga saloobin.

Samantala nagkaroon naman ng pagtitipon sa Manila Hotel kung saan tinalakay ang pinakamatinding isyu ng bansa at nakapagbigay ng kanya-kanyang komentaryo ang mga panauhing naanyayahan.

Binigyang diin ni Fr. Robert Reyes, “Abolish all pork barrel. Encouraged them [people involved] to make Pope Benedict XVI as a model, he resigned because he believes that he is not anymore capable of the position and also Pope Francis to live in simplicity.”

“Listen to the voice of the people because the voice of the people is the voice of God”, pahayag naman ni Dr. Leo Olarte, Presidente ng Philippine Medicine Association.

Iba-ibang tao mula sa iba-ibang estado ng buhay na may iba’t-ibang lugar na pinanggalingan ang nagkaisa upang ipakita at isigaw ang hangaring pagkakapantay-pantay at pag laban sa Korupsyon na ang nakikinabang ay iilan lamang.

Sa pangyayaring ito ipinakitang muli ng sambayanang Pilipino na gising at mulat tayo sa anumang bagay na nangyayari sa ating lipunan at makagagawa ng hakbang sa oras na kinakailangan sa tulong at gabay ng Poong Maykapal.

Advertisements

Author: Michelle Maldo Peñarubia

I am not weird, I am just one of a kind creature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s